English | Français | Deutsch | Español | Italiano |

.

 

 

U sekciji saveta vokalnog zdravlja dodajemo veoma bitne informacije o muzici i psihologiji koja se obraća roditeljima. Odgovore na pitanja kako prepoznati i  razvijati talenat kod dece dala nam je Dečiji Klinički Psiholog Dr. Dara Sikljovan.

 

1: Kako prepoznati kod dece talenat za muziku?

Osnovni kriterijumi za prepoznavanje talenata za muziku kod dece su sledeći:

- osećaj za ritam (sposobnost prepoznavanja razlicitog ritma),
- osecaj za ton (sposobnost prepoznavanja razlicitog tona ),
- izražen sensibilitet za zvuk,
- prirodna opuštenost i spontanost prilikom izvođenja (pevanja/sviranja),
- "Sceničnost' ( autentičnost izvođackog izaraza ),
- kreativnost za interpretaciju/improvizaciju,
- motivisanost/predanost/upornost
-istraživanja u oblasti psihologije muzike, izučavanja muzikalnosti i neurologije preporučuju rano muzičko vaspitanje do devete godine, sa određenim aktivnostima koje podstiču razvoj vec u predskolskom uzrastu; rano pevanje, slusanje muzike, pokret uz muziku pruzaju odlicne mogucnosti za otkrivanje muzickog potencijala.

2: Kako razvijati talenat (za muziku) kod dece ?

Talenat za muziku ima svojstvenu razvojnu liniju; deca reaguju na muziku i poznate zvukove pre rođenja i faktor sredine ima veliki uticaj na razvoj mladog talenta. On se neguje kroz usvajanje informacija/znanja u domenu muzike, motivacije negovane unutar porodice i preko specijalizovanog muzičkog kadra, i samo-discipline. Iako se predškolski uzrast smatra zlatnim dobom za uvođenje muzike kao prirodnog medijuma za ispoljavanje radosti i igre kod deteta, biografske studije pokaziju da se mladi talenti ne pokazuju uvek u predskolskom dobu. Međutim, roditelji/članovi porodice su ti koji prvi primećuju naklonost deteta prema muzici kroz sledeće oblike ponašanja:

- Memorisanje i pevanje pesama sa TV, radia, CD, itd.
- Praćenje ritma muzike pokretom, tapsanjem itd.
- Izrazit senzibilitet prema zvukovima razlicitog porekla (muzičkog i svakodnevnog),
- Zadovoljstvo i lakoća/spontanost prilikom interpretacije pesama za članove porodice.
- Izrazit smisao za muzičku improvizaciju i kreativnost.

Uloga prvog učitelja muzike je izuzetno važna ne samo u inicijalnom prepoznavanju, vec i u sistematskom praćenju i razvijanju autentičnog izraza kod mladog talenta. Dok visoke stručne kvalifikacije nisu toliko presudne, biografske studije talentovanih muzičara ukazuju na dve ključne osobine prvih ucitelja muzike: "veoma dobronamerni" i "beskrajno strpljivi".

Dr. Dara Šikljovan

 

[1] [2] [3]

Home | Programme | Resume | Portfolio | TheMusica | Download | Photos | Contacts & Info

© 2009 - 2013 ZoranPopov.com - Škola tehnike pevanja Zoran Popov All rights reserved